ArkivBergsdalstunet
LID i Bergsdalen
5722 Dalekvam
T: 56 59 89 34
M: 93 213 213
post@bergsdalstunet.no

Du finn oss på Lid i Bergsdalen. Olaug og Helge Terje er vertskap på garden. Dei tar imot stort og smått. Det gjer også resten av familien Kristina og Øystein Ingrid Åshild og Erling. 15 melkekyr og Pusane. Velkommen til gards!

Hos oss kan du halde kurs for små eller større grupper. Me serverer mat og fortel gjerne om gardsdrifta og historien til garden. Me tek imot minium 10 personar og maksimum 35 personar.

Møtelokalet på Låven er stort og romsleg. Her er det internettilkobling, enkelt lydanlegg, samt lerret og prosjektør.

Nede har vi matservering. Ynsker du å overnatte, er dette mogleg i Vikinghuset på garden for mindre grupper, eller i Bergsdalshytta for større grupper.

Ta kontakt med oss for tilbod.

A 40390_prv