ArkivBergsdalstunet
LID i Bergsdalen
5722 Dalekvam
T: 56 59 89 34
M: 93 213 213
post@bergsdalstunet.no

Du finn oss på Lid i Bergsdalen. Olaug og Helge Terje er vertskap på garden. Dei tar imot stort og smått. Det gjer også resten av familien Kristina og Øystein Ingrid Åshild og Erling. 15 melkekyr og Pusane. Velkommen til gards!

Tida står ikkje stille på Bergsdalstunet

Hjå oss skjer det noko heile tida- og i sitt eige tempo.

Naturen omkring oss inviterer til turar. Det er berr å ta sko og gå rett opp på fjellet.

Du kan også oppleve steinomnen vår – hjarta i gamlefloren. Den er aktivt i bruk når me lagar mat og held selskap.

Kultur kan du og oppleve hjå oss.

Enten du kjem på konsert eller liker gamaldans. Vi tar gjerne imot gruppar som ønskjer seg eit godt sted å vere  - til dømes dei som dansar gamaldans, jobbar med teater eller annan kultur.