ArkivBergsdalstunet
LID i Bergsdalen
5722 Dalekvam
T: 56 59 89 34
M: 93 213 213
post@bergsdalstunet.no

Du finn oss på Lid i Bergsdalen. Olaug og Helge Terje er vertskap på garden. Dei tar imot stort og smått. Det gjer også resten av familien Kristina og Øystein Ingrid Åshild og Erling. 15 melkekyr og Pusane. Velkommen til gards!

Bryllup i Bergsdalen:

http://anemoneblomster.blogspot.no/2010/03/irene-erik-sant.html

http://anemoneblomster.blogspot.no/2011/10/bryllup-i-bergsdalen.html

Andre referansar:

Takk til både Olaug og Helge Terje for at de legg så godt til rette når me har personalmøter og andre møter hjå dykk! Me vert alltid tatt godt i mot, og alle deltakarane set pris på den personlege servicen me får – og ikkje minst: Maten er alltid høgdepunktet i ei kvar samling hjå dykk! Me kjem gjerne att.

Kristin Myrmel
Kultursjef, Vaksdal Kommune