ArkivBergsdalstunet
LID i Bergsdalen
5722 Dalekvam
T: 56 59 89 34
M: 93 213 213
post@bergsdalstunet.no

Du finn oss p Lid i Bergsdalen.Olaug og Helge Terje er vertskap p garden. Dei tar imot stort og smtt. Det gjer ogs resten av familien; Kristina og ystein, Ingrid, shild og Erling. 15 melkekyr og Pusane. Velkommen til gards!

Bryllup i Bergsdalen:

http://anemoneblomster.blogspot.no/2010/03/irene-erik-sant.html

http://anemoneblomster.blogspot.no/2011/10/bryllup-i-bergsdalen.html

Andre referansar:

Takk til både Olaug og Helge Terje for at de legg så godt til rette når me har personalmøter og andre møter hjå dykk! Me vert alltid tatt godt i mot, og alle deltakarane set pris på den personlege servicen me får – og ikkje minst: Maten er alltid høgdepunktet i ei kvar samling hjå dykk! Me kjem gjerne att.

Kristin Myrmel
Kultursjef, Vaksdal Kommune